Arbeidsrecht 2015

Het arbeidsrecht gaat flink veranderen in 2015. Dit komt onder meer door de nieuwe wet ‘Werk en Zekerheid’. Wat betekent deze wet voor uw organisatie?

Per 1 januari 2015:

Geen proeftijd
In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Dit geldt ook voor een aansluitend contract.

Geen concurrentiebeding
In tijdelijke contracten mag alleen onder bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen.

Opzegtermijn
Bij bepaalde tijd contracten van 6 maanden of langer moet de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of het contract wordt verlengd of niet. Wordt hier niet aan voldaan dan kan uw organisatie een boete krijgen. Let wel op dat dit alleen geldt voor contracten die langer zijn dan 6 maanden.

Per 1 juli 2015:

Tijdelijke contracten voor maximaal 2 jaar
Er mogen straks nog maar maximaal 3 tijdelijke contracten worden gegeven in een periode van 2 jaar. Daarna hebben werknemers het recht op een vast contract. Voorheen was dit 3 jaar. Om deze periode te doorbreken moet de werknemer minstens 6 maanden uit dienst zijn van de organisatie. Eerder was dit 3 maanden.Ar