http://punctueel.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2017-01-31-om-13.35.14-e1485866199509-wpcf_220x154.png

ACTUELE INFORMATIE

Op deze pagina kun je wekelijks, relevante actualiteiten lezen, met waar nodig een opmerking van onze kant.

 


Administratiekantoor Punctueel

De Zilk, 22 januari 2019

Met deze brief laten we met spijt weten dat Punctueel van eigenaar gaat veranderen. Om gezondheidsredenen is het niet mogelijk om door te gaan. Dit afscheid is met pijn in het hart. De fijne relatie met u gaan we enorm missen. Omdat Punctueel vooral groot is geworden door de persoonlijke relatie die we onderhielden, was het voor ons belangrijk dat onze opvolging er op dezelfde manier in staat. Dit is gelukt. Met Ronald, Marcel en Rick zal de informele sfeer in combinatie met vakkundig werk behouden blijven. Deze drie mannen zijn zeer ervaren en passen naadloos in het team. Uiteraard blijven verder alle personeelsleden bij Punctueel in dienst. Hieronder laten we Marcel, Ronald en Rick zichzelf introduceren.

We hopen in de toekomst een keer persoonlijk afscheid van u te nemen. Op dit moment lukt dat helaas nog niet.

Beste Klant,

Wij zijn afgelopen november met Punctueel in contact gekomen. De wederzijdse klik was er direct en we hebben de gezamenlijke prioriteiten vastgesteld. Uiteraard met als uitgangspunt om voor u als klant, en de medewerkers van Punctueel, zo spoedig mogelijk een professionele voorzetting van “Punctueel” te realiseren. In de afgelopen maanden hebben wij alle belangrijke stappen genomen om de overname soepel en snel te laten verlopen. Nu de overname definitief is, kunnen we u hierbij dus officieel informeren.

Het team van Punctueel zal uitgebreid worden met drie adviseurs, wij vormen de nieuwe directie:

Ronald Schouten en Marcel de Jong
Ronald is ruim 20 jaar bankier bij de Rabobank geweest, in diverse eindverantwoordelijke functies in zowel de grootzakelijke markt als particuliere advisering. Sinds 2006 is hij zelfstandig ondernemer. Marcel is van jongs af aan zelfstandig ondernemer en is sinds 2003 bezig in de fusie- en overnamemarkt voor MKB-ondernemers. Samen zijn zij eigenaar van een tweetal administratiekantoren, gevestigd te Hoofddorp en Rotterdam en een Corporate Finance-onderneming ten behoeve van de MKB-ondernemer. Binnen deze onderneming houden zij zich onder meer bezig met fusies en overnames, financieringsbegeleiding, begeleiding van ondernemingen in zwaar weer, structurering en overige (complexe) adviesvraagstukken.

Rick Tol
Rick is na zijn studie “Small Business” op de heao in Haarlem al vrij snel als financieel dienstverlener met het vak in contact gekomen. Inmiddels beoefent hij dit al ruim 28 jaar! Sinds 2000 is hij zelfstandig ondernemer. Zijn specialiteit ligt op het gebied van hypotheken, belastingen, pensioenen, verzekeringen, risicoanalyse en het realiseren van besparingen op de vaste lasten van ondernemers en particulieren.

Wij gaan dit jaar met u kennismaken. Het (bestaande) team van medewerkers van Punctueel zal voor u gewoon beschikbaar blijven.

Op korte termijn zal Administratiekantoor Punctueel verhuizen naar De Hoeksteen 68 te Hoofddorp. (Wij zullen u tijdig informeren over de verhuizing). De bij u bekende telefoonnummers en e-mailadressen zullen ongewijzigd blijven.

Wij zien uit naar een prettige voortzetting van uw relatie met ons kantoor Punctueel en hanteren daarbij als referentie de kernkwaliteiten van Punctueel, te weten: laagdrempelig, transparant, persoonlijk en kwalitatief hoogwaardig advies.

Met vriendelijke groet,

Marcel, Ronald en Rick.

Trefwoord:

Rendabel maken van vermogen

Gepubliceerd op: 22-05-2019

Rendabel maken van vermogen

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt aangemerkt als een werkzaamheid. Van normaal vermogensbeheer is geen sprake als het rendabel maken van onroerende zaken geschiedt door middel van arbeid van de eigenaar met als doel het behalen van een redelijkerwijs te verwachten voordeel dat hoger is dan het rendement bij normaal vermogensbeheer. De dga ... lees meer

Kamervragen belastingheffing van dga

Gepubliceerd op: 22-05-2019

Kamervragen belastingheffing van dga

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een duaal stelsel, waarbij kapitaal- en arbeidsinkomen apart worden belast. In de Scandinavische landen wordt een forfaitaire winst toegekend aan vermogen en wordt de overwinst belast als inkomen uit arbeid. Een van de vragen is of een dergelijk stelsel eenvoudiger en rechtvaardiger werkt dan de Nederlandse ... lees meer

Heretikettering auto van de zaak

Gepubliceerd op: 22-05-2019

Heretikettering auto van de zaak

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor ondernemingsvermogen moet worden gemaakt in het jaar waarin het vermogensbestanddeel voor het eerst voor de onderneming wordt gebruikt. Deze keuze kan gewijzigd worden tot het moment waarop de aanslag van het desbetreffende jaar onherroepelijk vaststaat. Daarna is herziening van de keuze alleen mogelijk op ... lees meer

Aftrek dieetkosten

Gepubliceerd op: 15-05-2019

Aftrek dieetkosten

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet volledig aftrekbaar maar tot vastgestelde bedragen, afhankelijk van het type dieet. Iemand claimde aftrek van de kosten van een door een oncologisch verpleegkundige aan zijn echtgenote voorgeschreven dieet. De echtgenote had geen separate dieetvoeding voorgeschreven of verstrekt gekregen, maar moest ... lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Gepubliceerd op: 15-05-2019

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen worden opgenomen als er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen voor zijn. Deze belangen en de motivering waarom die belangen het opnemen van een non-concurrentiebeding noodzakelijk maken moeten worden opgenomen in het beding. De werkgever moet per geval ... lees meer

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Gepubliceerd op: 08-05-2019

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het afzien door een vrijwilliger van een vergoeding voor zijn vrijwilligerswerk. Aan deze laatste categorie giften worden enkele voorwaarden gesteld. De vrijwilliger moet aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor zijn werkzaamheden en de instelling moet bereid en in staat zijn om die vergoeding te betalen. Verder moet de ... lees meer

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

Gepubliceerd op: 08-05-2019

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld om de intracommunautaire handel per 1 januari 2020 beter te harmoniseren en te vereenvoudigen. Het wetsvoorstel heeft onder meer betrekking op de btw-regelgeving voor in een andere lidstaat aangehouden voorraad. Het overbrengen van voorraad van de ene naar een andere lidstaat is een fictieve intracommunautaire levering. De ondernemer ... lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

Gepubliceerd op: 08-05-2019

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn overlijden het genot heeft gehad van een vruchtgebruik van dat goed. De erflater wordt geacht een genot van een vruchtgebruik te hebben gehad als hij niet jaarlijks ten minste 6% van de waarde van het goed aan de verkrijger heeft betaald. Een juridisch recht van vruchtgebruik is niet vereist, een vruchtgebruik in economische ... lees meer

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

Gepubliceerd op: 01-05-2019

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de waardepeildatum ligt. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. De partij die zich daarop beroept moet aannemelijk maken waarom de koopsom niet de WOZ-waarde weergeeft. Een woningeigenaar deed een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel is een van de beginselen van behoorlijk bestuur. De overheid moet deze beginselen in acht ... lees meer

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op: 01-05-2019

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden behoort een achterstand in de loonbetaling. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst van een werknemer wiens werkgever hem door onregelmatige loonbetaling in totaal zeven maandsalarissen schuldig was. De werkgever moest ook de wettelijke verhoging en de wettelijke rente over het achterstallige salaris ... lees meer

Actuele informatie
Administratiekantoor Punctueel   |   Zilkerbinnenweg 72a 2191 AE De Zilk   |   Telefoon 0252 52 83 68   |   E-mail: info@punctueel.com