http://punctueel.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2017-01-31-om-13.35.14-e1485866199509-wpcf_220x154.png

ACTUELE INFORMATIE

Op deze pagina kun je wekelijks, relevante actualiteiten lezen, met waar nodig een opmerking van onze kant.

 


Administratiekantoor Punctueel

De Zilk, 22 januari 2019

Met deze brief laten we met spijt weten dat Punctueel van eigenaar gaat veranderen. Om gezondheidsredenen is het niet mogelijk om door te gaan. Dit afscheid is met pijn in het hart. De fijne relatie met u gaan we enorm missen. Omdat Punctueel vooral groot is geworden door de persoonlijke relatie die we onderhielden, was het voor ons belangrijk dat onze opvolging er op dezelfde manier in staat. Dit is gelukt. Met Ronald, Marcel en Rick zal de informele sfeer in combinatie met vakkundig werk behouden blijven. Deze drie mannen zijn zeer ervaren en passen naadloos in het team. Uiteraard blijven verder alle personeelsleden bij Punctueel in dienst. Hieronder laten we Marcel, Ronald en Rick zichzelf introduceren.

We hopen in de toekomst een keer persoonlijk afscheid van u te nemen. Op dit moment lukt dat helaas nog niet.

Beste Klant,

Wij zijn afgelopen november met Punctueel in contact gekomen. De wederzijdse klik was er direct en we hebben de gezamenlijke prioriteiten vastgesteld. Uiteraard met als uitgangspunt om voor u als klant, en de medewerkers van Punctueel, zo spoedig mogelijk een professionele voorzetting van “Punctueel” te realiseren. In de afgelopen maanden hebben wij alle belangrijke stappen genomen om de overname soepel en snel te laten verlopen. Nu de overname definitief is, kunnen we u hierbij dus officieel informeren.

Het team van Punctueel zal uitgebreid worden met drie adviseurs, wij vormen de nieuwe directie:

Ronald Schouten en Marcel de Jong
Ronald is ruim 20 jaar bankier bij de Rabobank geweest, in diverse eindverantwoordelijke functies in zowel de grootzakelijke markt als particuliere advisering. Sinds 2006 is hij zelfstandig ondernemer. Marcel is van jongs af aan zelfstandig ondernemer en is sinds 2003 bezig in de fusie- en overnamemarkt voor MKB-ondernemers. Samen zijn zij eigenaar van een tweetal administratiekantoren, gevestigd te Hoofddorp en Rotterdam en een Corporate Finance-onderneming ten behoeve van de MKB-ondernemer. Binnen deze onderneming houden zij zich onder meer bezig met fusies en overnames, financieringsbegeleiding, begeleiding van ondernemingen in zwaar weer, structurering en overige (complexe) adviesvraagstukken.

Rick Tol
Rick is na zijn studie “Small Business” op de heao in Haarlem al vrij snel als financieel dienstverlener met het vak in contact gekomen. Inmiddels beoefent hij dit al ruim 28 jaar! Sinds 2000 is hij zelfstandig ondernemer. Zijn specialiteit ligt op het gebied van hypotheken, belastingen, pensioenen, verzekeringen, risicoanalyse en het realiseren van besparingen op de vaste lasten van ondernemers en particulieren.

Wij gaan dit jaar met u kennismaken. Het (bestaande) team van medewerkers van Punctueel zal voor u gewoon beschikbaar blijven.

Op korte termijn zal Administratiekantoor Punctueel verhuizen naar De Hoeksteen 68 te Hoofddorp. (Wij zullen u tijdig informeren over de verhuizing). De bij u bekende telefoonnummers en e-mailadressen zullen ongewijzigd blijven.

Wij zien uit naar een prettige voortzetting van uw relatie met ons kantoor Punctueel en hanteren daarbij als referentie de kernkwaliteiten van Punctueel, te weten: laagdrempelig, transparant, persoonlijk en kwalitatief hoogwaardig advies.

Met vriendelijke groet,

Marcel, Ronald en Rick.

Trefwoord:

Afwaardering vordering buitenlandse dga

Gepubliceerd op: 20-03-2019

Afwaardering vordering buitenlandse dga

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag heeft betrekking op een fictief vervreemdingsvoordeel van de aanmerkelijkbelangaandelen. Met waardeverminderingen van het aanmerkelijk belang na emigratie wordt rekening gehouden wanneer het tot invordering van de aanslag komt. Waardeveranderingen van vorderingen die de aanmerkelijkbelanghouder na zijn emigratie aan de vennootschap verstrekt, worden ... lees meer

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Gepubliceerd op: 20-03-2019

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde naar de lagere bedrijfswaarde. Als de waardedaling wordt gecompenseerd is er geen aanleiding om de waardedaling ten laste van de winst te brengen. Een landbouwer wilde de tot zijn ondernemingsvermogen behorende landbouwgrond afwaarderen in verband met de omzetting in natuurterrein. De bedrijfswaarde van de grond als natuurterrein is ... lees meer

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

Gepubliceerd op: 20-03-2019

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter moet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid terughoudend omgaan, zeker als het gaat om een regel van dwingend recht. Als in de wettelijke regel al een afweging van belangen is gemaakt door de wetgever, dan heeft een beroep op de redelijkheid en billijkheid alleen in uitzonderlijke gevallen kans van ... lees meer

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

Gepubliceerd op: 13-03-2019

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit bevat een algemene goedkeuring voor een aantal belastingwetten, waardoor het Verenigd Koninkrijk voor het jaar 2019 c.q. voor boekjaren die vóór 30 maart 2019 zijn aangevangen beschouwd wordt als lid van de Europese Unie. De algemene goedkeuring geldt voor: de Wet inkomstenbelasting ... lees meer

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Gepubliceerd op: 13-03-2019

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van iedereen eenmalig een schenking van maximaal € 102.010 (bedrag 2019) vrij van schenkbelasting ontvangen. Het geschonken bedrag moet binnen twee jaar na het jaar van de schenking worden benut voor de bouw of verwerving van een eigen woning, de aflossing van de eigenwoningschuld, de verbetering of het onderhoud ... lees meer

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

Gepubliceerd op: 13-03-2019

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer dan drie woningen bevatten altijd in box 1 in plaats van in box 3 te belasten, bijvoorbeeld door een dergelijke portefeuille als onderneming aan te merken. De staatssecretaris wijst op de rangorde van de Wet IB 2001. Aan de hand van feiten en omstandigheden wordt beoordeeld of het gaat om ondernemingsvermogen, om resultaat ... lees meer

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Gepubliceerd op: 06-03-2019

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer Nederland met het betreffende land een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft gesloten, bepaalt het verdrag aan welk land de heffingsbevoegdheid over de in het buitenland verdiende beloning is toegewezen. Wanneer dat het werkland is, moet het woonland aftrek ter voorkoming van dubbele ... lees meer

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Gepubliceerd op: 06-03-2019

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van hun bv. Momenteel worden bovenmatige leningen bestreden door ze aan te merken als een winstuitdeling. De bewijslast daarvoor rust op de Belastingdienst. Het aangekondigde wetsvoorstel is nu ter consultatie gepubliceerd. Tot 1 april kan daarop worden gereageerd. De strekking van het wetsvoorstel is dat de dga ... lees meer

Tot 1.000 km is een auto nieuw

Gepubliceerd op: 06-03-2019

Tot 1.000 km is een auto nieuw

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of gebruikt is. Wel geldt voor een gebruikte auto dat de verschuldigde bpm lager is omdat rekening wordt gehouden met afschrijving van de auto door het gebruik. De beoordeling of een auto nieuw of gebruikt is, moet worden gemaakt op het moment van registratie in Nederland. Dat betekent dat het mogelijk is dat iemand in het buitenland een nieuwe auto heeft ... lees meer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Gepubliceerd op: 28-02-2019

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als er een gelijkwaardige voorziening is getroffen, bijvoorbeeld in een cao. De werkgever hoeft eveneens geen transitievergoeding te betalen wanneer de dienstbetrekking eindigt in verband met het bereiken van een wettelijk bepaalde of onderling overeengekomen leeftijd. De ... lees meer

Actuele informatie
Administratiekantoor Punctueel   |   Zilkerbinnenweg 72a 2191 AE De Zilk   |   Telefoon 0252 52 83 68   |   E-mail: info@punctueel.com