http://punctueel.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2017-01-31-om-13.35.14-e1485866199509-wpcf_220x154.png

ACTUELE INFORMATIE

Op deze pagina kun je wekelijks, relevante actualiteiten lezen, met waar nodig een opmerking van onze kant.

 


Administratiekantoor Punctueel

De Zilk, 22 januari 2019

Met deze brief laten we met spijt weten dat Punctueel van eigenaar gaat veranderen. Om gezondheidsredenen is het niet mogelijk om door te gaan. Dit afscheid is met pijn in het hart. De fijne relatie met u gaan we enorm missen. Omdat Punctueel vooral groot is geworden door de persoonlijke relatie die we onderhielden, was het voor ons belangrijk dat onze opvolging er op dezelfde manier in staat. Dit is gelukt. Met Ronald, Marcel en Rick zal de informele sfeer in combinatie met vakkundig werk behouden blijven. Deze drie mannen zijn zeer ervaren en passen naadloos in het team. Uiteraard blijven verder alle personeelsleden bij Punctueel in dienst. Hieronder laten we Marcel, Ronald en Rick zichzelf introduceren.

We hopen in de toekomst een keer persoonlijk afscheid van u te nemen. Op dit moment lukt dat helaas nog niet.

Beste Klant,

Wij zijn afgelopen november met Punctueel in contact gekomen. De wederzijdse klik was er direct en we hebben de gezamenlijke prioriteiten vastgesteld. Uiteraard met als uitgangspunt om voor u als klant, en de medewerkers van Punctueel, zo spoedig mogelijk een professionele voorzetting van “Punctueel” te realiseren. In de afgelopen maanden hebben wij alle belangrijke stappen genomen om de overname soepel en snel te laten verlopen. Nu de overname definitief is, kunnen we u hierbij dus officieel informeren.

Het team van Punctueel zal uitgebreid worden met drie adviseurs, wij vormen de nieuwe directie:

Ronald Schouten en Marcel de Jong
Ronald is ruim 20 jaar bankier bij de Rabobank geweest, in diverse eindverantwoordelijke functies in zowel de grootzakelijke markt als particuliere advisering. Sinds 2006 is hij zelfstandig ondernemer. Marcel is van jongs af aan zelfstandig ondernemer en is sinds 2003 bezig in de fusie- en overnamemarkt voor MKB-ondernemers. Samen zijn zij eigenaar van een tweetal administratiekantoren, gevestigd te Hoofddorp en Rotterdam en een Corporate Finance-onderneming ten behoeve van de MKB-ondernemer. Binnen deze onderneming houden zij zich onder meer bezig met fusies en overnames, financieringsbegeleiding, begeleiding van ondernemingen in zwaar weer, structurering en overige (complexe) adviesvraagstukken.

Rick Tol
Rick is na zijn studie “Small Business” op de heao in Haarlem al vrij snel als financieel dienstverlener met het vak in contact gekomen. Inmiddels beoefent hij dit al ruim 28 jaar! Sinds 2000 is hij zelfstandig ondernemer. Zijn specialiteit ligt op het gebied van hypotheken, belastingen, pensioenen, verzekeringen, risicoanalyse en het realiseren van besparingen op de vaste lasten van ondernemers en particulieren.

Wij gaan dit jaar met u kennismaken. Het (bestaande) team van medewerkers van Punctueel zal voor u gewoon beschikbaar blijven.

Op korte termijn zal Administratiekantoor Punctueel verhuizen naar De Hoeksteen 68 te Hoofddorp. (Wij zullen u tijdig informeren over de verhuizing). De bij u bekende telefoonnummers en e-mailadressen zullen ongewijzigd blijven.

Wij zien uit naar een prettige voortzetting van uw relatie met ons kantoor Punctueel en hanteren daarbij als referentie de kernkwaliteiten van Punctueel, te weten: laagdrempelig, transparant, persoonlijk en kwalitatief hoogwaardig advies.

Met vriendelijke groet,

Marcel, Ronald en Rick.

Trefwoord:

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Gepubliceerd op: 18-07-2019

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon doorbetaald. De werkgever deelde mee dat het jaarcontract niet zou worden verlengd. De werkneemster startte een procedure bij de kantonrechter, waarin verzocht werd om een billijke vergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Kern van het geschil was of de schorsing van de werkneemster, met vrijstelling van werkzaamheden en doorbetaling van ... lees meer

Commissie belastingheffing multinationals

Gepubliceerd op: 18-07-2019

Commissie belastingheffing multinationals

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over winsten van multinationals. De commissie moet nog dit jaar met concrete plannen komen. De Tweede Kamer heeft onlangs in een motie opgeroepen een dergelijke commissie in het leven te roepen. Omdat de invulling van het begrip eerlijke belastingheffing afhankelijk is van iemands politieke achtergrond of kleur, geeft de staatssecretaris de commissie als ... lees meer

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

Gepubliceerd op: 18-07-2019

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (tweede antibelastingontwijkingsrichtlijn) van de Raad van de EU. Het wetsvoorstel moet een einde maken aan belastingontwijking door het gebruik van structuren die zijn gericht op verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybride mismatches. Deze mismatches bestaan eruit dat een betaling in het ene ... lees meer

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

Gepubliceerd op: 11-07-2019

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De vrijstelling geldt voor diplomatieke ambtenaren en betreft landelijke, gewestelijke en gemeentelijke belastingen. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling voor heffingen wegens bepaalde verleende diensten. Volgens Hof Den Haag betekent dit dat een diplomaat is vrijgesteld van parkeerbelasting. Dat is een gemeentelijke belasting die niet kan worden ... lees meer

Forfaits in het belastingstelsel

Gepubliceerd op: 11-07-2019

Forfaits in het belastingstelsel

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de werkelijkheid op een eenvoudige en doelmatige wijze te benaderen. In het rapport van de Rekenkamer wordt vermeld wanneer de forfaits voor het laatst zijn bijgesteld en wat het budgettaire belang is. In zijn reactie op het rapport geeft de staatssecretaris van Financiën aan, dat in een aantal gevallen het budgettaire belang alleen weergeeft welke ... lees meer

Commissaris geen btw-ondernemer

Gepubliceerd op: 11-07-2019

Commissaris geen btw-ondernemer

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit waarin dat was geregeld is per die datum ingetrokken. Sinds 1 januari 2013 geldt dat een lid van een Raad van Commissarissen, die voor zijn werkzaamheden een vergoeding ontvangt, als btw-ondernemer wordt aangemerkt. Hof Den Bosch heeft aan het Hof van Justitie EU de vraag voorgelegd of een commissaris als ondernemer voor de omzetbelasting moet ... lees meer

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

Gepubliceerd op: 11-07-2019

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking. Huidige regeling Volgens de huidige regeling heeft een werknemer recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en wordt beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever. De werknemer heeft in beginsel geen ... lees meer

Werken als zelfstandige

Gepubliceerd op: 04-07-2019

Werken als zelfstandige

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als zelfstandige (zzp’er). De groep zzp’ers is zeer divers. Volgens de minister is duidelijke wetgeving nodig om onbedoelde concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen te voorkomen. Zzp’ers hebben fiscale voordelen ten opzichte van werknemers en opdrachtgevers hoeven voor zzp’ers geen werkgeverspremies te ... lees meer

NHG en flexibel inkomen

Gepubliceerd op: 04-07-2019

NHG en flexibel inkomen

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud. Om voor de NHG in aanmerking te komen mag de koopsom van de woning niet meer bedragen dan € 290.000. Om het voor starters met een flexibel inkomen makkelijker te maken een hypotheek met NHG af te sluiten start de uitvoerder van de NHG dit najaar een experiment met een aantal ... lees meer

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

Gepubliceerd op: 04-07-2019

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt de AOW-leeftijd door deze wet uit op 67 jaar. Met ingang van 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. De manier waarop dat gebeurt is niet in deze wet opgenomen. ... lees meer

Actuele informatie
Administratiekantoor Punctueel   |   Zilkerbinnenweg 72a 2191 AE De Zilk   |   Telefoon 0252 52 83 68   |   E-mail: info@punctueel.com