http://punctueel.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2017-01-31-om-13.35.14-e1485866199509-wpcf_220x154.png

ACTUELE INFORMATIE

Op deze pagina kun je wekelijks, relevante actualiteiten lezen, met waar nodig een opmerking van onze kant.

 


 

Administratiekantoor Punctueel

De Zilk, 22 januari 2019

Met deze brief laten we met spijt weten dat Punctueel van eigenaar gaat veranderen. Om gezondheidsredenen is het niet mogelijk om door te gaan. Dit afscheid is met pijn in het hart. De fijne relatie met u gaan we enorm missen. Omdat Punctueel vooral groot is geworden door de persoonlijke relatie die we onderhielden, was het voor ons belangrijk dat onze opvolging er op dezelfde manier in staat. Dit is gelukt. Met Ronald, Marcel en Rick zal de informele sfeer in combinatie met vakkundig werk behouden blijven. Deze drie mannen zijn zeer ervaren en passen naadloos in het team. Uiteraard blijven verder alle personeelsleden bij Punctueel in dienst. Hieronder laten we Marcel, Ronald en Rick zichzelf introduceren.

We hopen in de toekomst een keer persoonlijk afscheid van u te nemen. Op dit moment lukt dat helaas nog niet.

Beste Klant,

Wij zijn afgelopen november met Punctueel in contact gekomen. De wederzijdse klik was er direct en we hebben de gezamenlijke prioriteiten vastgesteld. Uiteraard met als uitgangspunt om voor u als klant, en de medewerkers van Punctueel, zo spoedig mogelijk een professionele voorzetting van “Punctueel” te realiseren. In de afgelopen maanden hebben wij alle belangrijke stappen genomen om de overname soepel en snel te laten verlopen. Nu de overname definitief is, kunnen we u hierbij dus officieel informeren.

Het team van Punctueel zal uitgebreid worden met drie adviseurs, wij vormen de nieuwe directie:

Ronald Schouten en Marcel de Jong
Ronald is ruim 20 jaar bankier bij de Rabobank geweest, in diverse eindverantwoordelijke functies in zowel de grootzakelijke markt als particuliere advisering. Sinds 2006 is hij zelfstandig ondernemer. Marcel is van jongs af aan zelfstandig ondernemer en is sinds 2003 bezig in de fusie- en overnamemarkt voor MKB-ondernemers. Samen zijn zij eigenaar van een tweetal administratiekantoren, gevestigd te Hoofddorp en Rotterdam en een Corporate Finance-onderneming ten behoeve van de MKB-ondernemer. Binnen deze onderneming houden zij zich onder meer bezig met fusies en overnames, financieringsbegeleiding, begeleiding van ondernemingen in zwaar weer, structurering en overige (complexe) adviesvraagstukken.

Rick Tol
Rick is na zijn studie “Small Business” op de heao in Haarlem al vrij snel als financieel dienstverlener met het vak in contact gekomen. Inmiddels beoefent hij dit al ruim 28 jaar! Sinds 2000 is hij zelfstandig ondernemer. Zijn specialiteit ligt op het gebied van hypotheken, belastingen, pensioenen, verzekeringen, risicoanalyse en het realiseren van besparingen op de vaste lasten van ondernemers en particulieren.

Wij gaan dit jaar met u kennismaken. Het (bestaande) team van medewerkers van Punctueel zal voor u gewoon beschikbaar blijven.

Op korte termijn zal Administratiekantoor Punctueel verhuizen naar De Hoeksteen 68 te Hoofddorp. (Wij zullen u tijdig informeren over de verhuizing). De bij u bekende telefoonnummers en e-mailadressen zullen ongewijzigd blijven.

Wij zien uit naar een prettige voortzetting van uw relatie met ons kantoor Punctueel en hanteren daarbij als referentie de kernkwaliteiten van Punctueel, te weten: laagdrempelig, transparant, persoonlijk en kwalitatief hoogwaardig advies.

Met vriendelijke groet,

Marcel, Ronald en Rick.

Vangnet Ondernemers Collectief

Een vangnet om jezelf tegen arbeidsongeschiktheid te beschermen. Door en voor ondernemers van administratiekantoor Punctueel.

Trefwoord:

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

Gepubliceerd op: 17-01-2019

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de cataloguswaarde van de auto. Deze verlaging geldt alleen voor auto’s die op of na deze datum op kenteken zijn gezet. Voor auto’s die voor 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet geldt op grond van het overgangsrecht de oude standaardbijtelling van 25%. Het verschil in bijtelling geldt ook als de fabrikant aan de auto niets heeft gewijzigd en een in 2017 of later op kenteken ... lees meer

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

Gepubliceerd op: 17-01-2019

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve is de opvolger van de onder de Wet IB 1964 bestaande vervangingsreserve. De toepassingsmogelijkheden van de herinvesteringsreserve zijn ruimer. Zo geldt, anders dan bij de vervangingsreserve, niet als uitgangspunt de eis dat het nieuwe bedrijfsmiddel eenzelfde economische functie vervult als het verkochte ... lees meer

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

Gepubliceerd op: 17-01-2019

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds dient om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren. De minister van Landbouw heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van het bedrijfsovernamefonds uiteengezet. Het fonds is niet bedoeld voor de financiering van de bedrijfsovername zelf, omdat daarvoor andere instrumenten bestaan zoals de Borgstellingsregeling Landbouw. De ... lees meer

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

Gepubliceerd op: 17-01-2019

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang als de bv daardoor verarmt en de onttrekking van vermogen plaatsvindt uit winst, winstreserves of binnen afzienbare tijd te behalen winst van de bv. Zowel de bv als de aanmerkelijkbelanghouder moet zich bewust zijn van de bevoordeling. Dit betekent dat een bv en haar dga onderling zakelijk moeten handelen. Is sprake van een bevoordeling, bijvoorbeeld omdat ... lees meer

Besteding geleend geld aan eigen woning

Gepubliceerd op: 10-01-2019

Besteding geleend geld aan eigen woning

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt aangemerkt als een eigenwoningschuld. De betaalde rente over een eigenwoningschuld is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Om een lening als eigenwoningschuld aan te kunnen merken moet de woningeigenaar aannemelijk maken dat hij het geleende geld heeft besteed voor de eigen woning. Dat kan met behulp van nota's en betaalbewijzen. Kan de woningeigenaar de besteding van het geleende geld niet ... lees meer

Te late inkeer

Gepubliceerd op: 10-01-2019

Te late inkeer

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid van zijn aangifte bekend is of zal worden alsnog de juiste informatie verstrekt. De rechtbank Gelderland heeft het betoog van een belastingplichtige dat een beroep op de inkeerregeling mogelijk blijft zolang er een serieuze mogelijkheid bestaat dat de ... lees meer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Gepubliceerd op: 10-01-2019

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren. Een negatief inkomen wordt door de Belastingdienst in een verliesbeschikking vastgesteld. De verrekening van een verlies wordt ook bij beschikking vastgesteld. Wanneer een aanvankelijk vastgesteld verlies later wordt gewijzigd, bijvoorbeeld door het opleggen van een navorderingsaanslag, heeft dat gevolgen voor de verrekening van het eerder vastgestelde verlies. De ... lees meer

Winst bij verkoop grond belast

Gepubliceerd op: 10-01-2019

Winst bij verkoop grond belast

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden. Daartoe wordt gerekend het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat. Voorbeelden daarvan zijn het uitponden van onroerende zaken, het zelf verrichten van groot onderhoud of andere aanpassingen aan een zaak en het benutten van voorkennis of bijzondere vormen van kennis. Volgens enkele arresten van de ... lees meer

Nieuw beleidsbesluit vouchers

Gepubliceerd op: 04-01-2019

Nieuw beleidsbesluit vouchers

In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris nieuwe beleidsregels voor vouchers gepubliceerd in een besluit. Het nieuwe besluit vervangt eerdere besluiten die betrekking hebben op de artikelen 20 en 21 van het uitvoeringsbesluit omzetbelasting en op telefoonkaarten en cadeaubonnen. Onderscheid wordt gemaakt tussen vouchers, waardebonnen en zegels als instrumenten die ondernemers kunnen gebruiken om de verkoop van goederen en diensten te ... lees meer

Zwarte lijst laagbelastende landen

Gepubliceerd op: 04-01-2019

Zwarte lijst laagbelastende landen

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst bevat 21 landen en is gepubliceerd in de Staatscourant. Naast de vijf landen van de zwarte lijst van de Europese Unie heeft Nederland landen opgenomen zonder winstbelasting of met een winstbelasting met een tarief van minder dan 9%. De lijst bevat de volgende landen: Amerikaans Samoa, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Anguilla, de Bahama’s, Bahrein, ... lees meer

Actuele informatie
Administratiekantoor Punctueel   |   Zilkerbinnenweg 72a 2191 AE De Zilk   |   Telefoon 0252 52 83 68   |   E-mail: info@punctueel.com